Małgorzata Giermaz Photo

Absolwentka historii sztuki, studentka Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka artykułów do kwartalnika "Artysta i sztuka", "Być dla innych". Pasjonuje się szeroko pojętą sztuką, a zwłaszcza nieodzyskanymi dziełami sztuki, psychologią sztuki, a także edukacją artystyczną. W wolnym czasie czyta (głównie kryminały i książki z epoki elżbietańskiej), zapoznaje się z tajnikami dawnej biżuterii. Nie pogardzi dobrym kabaretem.