132 image

Śmierć Jana Chwałczyka i kres pewnej epoki

Jan Chwałczyk, jeden z najlepszych przedstawicieli polskiego op - artu i mail - artu związany z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Oprócz malarstwa poświęcił się również rzeźbie i instalacjom przestrzennym. Chwałczyk był mocno związany z Galerią Sztuki Informacji Kreatywnej. W jego pierwszych pracach widać wyraźne inspiracje przyrodą (cykle rysunków ryciny, Stwory, Magia Ziemi). Przez pewien czas artysta tworzył prace w duchu sztuki strukturalnej - na deskach i płytach pilśniowych stosowanych zamiast tradycyjnych płócien umieszczał fragmenty kości, muszle, rośliny tworząc z nich zupełnie nowe, nieznane wcześniej formy.

Pod koniec lat 60. XX wieku inspirując się światłem zaprezentował wystawę "Portrety i autoportrety" tworząc obrazy świetlne. Innymi znanymi pracami Chwałczyka były między innymi: "Reproduktor Widma Słonecznego", "Portret sztuki", "Kontrapunkt" (lata 70. XX ubiegłego wieku). Lata 80. artysta poświęcił nowemu projektowi "Zielnik polski", w którym nawiązując do swoich wczesnych prac wykorzystał motywy roślinne. Ostatnią zaprezentowaną wystawą był wspólny projekt zrealizowany z Wandą Gołkowską w Galerii Kościelak w 2008 roku. Jan Chwalczyk w zupełnie nowej formie (obrazy przestrzenne) pokazywał problemy współczesnego świata. Jego ekspozycje były prezentowane w kraju i za granicą (np. Edynburgu). Chwałczyk na trwałe wpisał się do ikon polskich artystów, a swoją oryginalnością zadziwiał nie tylko wielbicieli, ale również krytyków swojej sztuki.

 

Źródła: Culture, Radio Wrocław 

 


Zobacz wszystkie aktualności