Płatność


Po zakupie obiektu Kupujący jest zobowiązany opłacić prowizję na rzecz Artbidy w wysokości 10% ceny zakupu obiektu. Prowizja musi zostać wpłacona w ciągu 3 dni roboczych. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, Artbidy daje stroną dostęp do ich danych kontaktowych w celu sfinalizowania transkacji.

Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedającym w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia aukcji. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o kosztach dostawy dzieła oraz preferowanej formy płatności w ciągu 3 dni roboczych od pierwszego kontaktu ze strony Kupującego. Po przekazaniu tych informacji Kupujący ma 3 dni robocze na dokonanie płatności za dzieło i jego dostawę.