Jak kupić


Kupowanie obiektów w domu aukcyjnym Artbidy jest niezwykle proste i bezpieczne. Doradzamy i pomagamy naszym klientom na każdym etapie zakupu. 

Udział w aukcjach wymaga rejestracji po to, aby zapewnić ich prawidłowy przebieg. Rejestracja jest bezpłatna, a dane personalne, które są podawane w jej procesie, są tajne i używane przez nas jedynie do finalizacji transakcji zakupu. 

Oprócz sprzedaży aukcyjnej prowadzimy sprzedaż poaukcyjną oraz sprzedaż obiektów w trybie oferty galeryjnej. Zapytania o obiekty znajdujące się w ofercie galeryjnej nie wymagają rejestracji.

Wszystkie obiekty w naszej ofercie są weryfikowane przed sprzedażą przez wykwalifikowany Dział Przyjęć.

Kupujący ma prawo do zwrotu dzieła w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

Prowizja od zakupu wynosi 10%. 

Nasza oferta dzieł sztuki jest dostępna w 2 językach i 5 walutach. Można ją przeglądać na wszystkich urządzeniach obsługujących internet w każdym miejscu na świecie.

Płatność


Po zakupie obiektu Kupujący jest zobowiązany opłacić kwotę składającą się z ceny zakupionego obiektu oraz (dodatkowo) prowizji domu aukcyjnego wynoszącej 10%. Kwota musi zostać wpłacona na rachunek bankowy Artbidy w ciągu 3 dni roboczychod daty zakupu obiektu. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, Artbidy rozpoczyna proces finalizacji transakcji. 

Artbidy czuwa nad procesem płatności, zabezpieczając przy tym zarówno interesy Kupującego, jak i Sprzedającego. Kupujący ma możliwość zwrotu obiektu w ciągu 14 dni, dlatego dom aukcyjny rozlicza się z Sprzedającym dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, że obiekt spełnia jego oczekiwania. Z drugiej zaś strony w przypadku, gdy Kupujący będzie chciał zwrócić obiekt otrzyma on zwrot pieniędzy (pełnej kwoty wraz prowizją) dopiero kiedy obiekt zostanie zwrócony do domu aukcyjnego w stanie niezmienionym. 

Dostawa


Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia dzieła do domu aukcyjnego w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Artbidy dokonania płatności przez Kupującego. Koszt dostawy do domu aukcyjnego pokrywa Sprzedający. Sprzedający jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego sposobu dostawy oraz za ewentualne jej ubezpieczenie. Artbidy służy pomocą w tym zakresie.

Dom aukcyjny dostarcza obiekt do Kupującego na swój koszt i ryzyko najpóźniej w ciągu 7 dni roboczychod daty zaksięgowania wpłaty.

Kupujący na żadnym etapie nie ponosi kosztów związanych z dostawą zakupionego obiektu.

Zwrot


Kupujący może zwrócić dzieło zakupione za pośrednictwem Artbidy w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Kupujący jest zobowiązany do oddania dzieła w stanie niezmienionym. Koszty dostawy zwracanego dzieła pokrywa Kupujący.

Zwrot pieniędzy zapłaconych za obiekt oraz prowizji następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwrócnego dzieła.