Dostawa


Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia dzieła w ciągu 5 dni roboczych od daty dokonania płatności przez Kupującego chyba, że strony transkacji ustalą inaczej.

Sprzedający jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego sposobu dostawy oraz za ewentualne jej ubezpieczenie.

Sprzedający jest zobowiązany przekazać Kupującemu informację o kosztach dostawy dzieła w ciągu 3 dni roboczych od pierwszego kontaktu ze strony Kupującego.

Zwrot


Kupujący może zwrócić dzieło zakupione za pośrednictwem Artbidy, jeśli jest niezgodne z opisem.

Kupujący jest zobowiązany do oddania dzieła w stanie niezmienionym.

Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania dzieła.

Koszty dostawy zwracanego dzieła pokrywa Kupujący.