Dostawa


Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia dzieła do domu aukcyjnego w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Artbidy dokonania płatności przez Kupującego. Koszt dostawy do domu aukcyjnego pokrywa Sprzedający. Sprzedający jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego sposobu dostawy oraz za ewentualne jej ubezpieczenie. Artbidy służy pomocą w tym zakresie.

Dom aukcyjny dostarcza obiekt do Kupującego na swój koszt i ryzyko najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

Kupujący na żadnym etapie nie ponosi kosztów związanych z dostawą zakupionego obiektu.

Zwrot


Kupujący może zwrócić dzieło zakupione za pośrednictwem Artbidy w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Kupujący jest zobowiązany do oddania dzieła w stanie niezmienionym. Koszty dostawy zwracanego dzieła pokrywa Kupujący.

Zwrot pieniędzy zapłaconych za obiekt oraz prowizji następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwrócnego dzieła.