Regulamin kupna i sprzedaży


Niniejszy regulamin („Regulamin kupna i sprzedaży”) reguluje zasady korzystania z Serwisu pozwalając na zawarcie umów kupna dzieł sztuki za pośrednictwem Artbidy („Serwis”). Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu kupna i sprzedaży, a także Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Każda osoba korzystająca z Serwisu jest zoobowiązana respektować postanowienia Regulaminu kupna i sprzedaży. Artbidy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie kupna i sprzedaży. Dalsze korzystanie z usługi po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie kupna i sprzedaży oznacza ich akceptację.

Informacje ogólne


Artbidy to narzędzie internetowe do kupna oraz sprzedaży dzieł sztuki i innych nieruchomości. Transakcje kupna i sprzedaży wszystkich oferowanych obiektów odbywają się pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, a Artbidy nie jest stroną tych transakcji. Serwis ułatwia sprzedaż oraz kupno dzieł sztuki poprzez dostarczenie narzędzia internetowego jakim jest platforma Artbidy. Platforma pomaga Kupującym i Sprzedającym w komunikacji pomiędzy sobą, płatnościach, dostawie i ewentualnych zwrotach sprzedanych i kupionych obiektów. Artbidy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje publikowanie w Serwisie przez Użytkowników Serwisu.

Odrębne warunki sprzedaży


Sprzedający, którzy korzystają z Serwisu, są odrębnymi firmami od Artbidy i mogą mieć własne dodatkowe warunki dotyczące sprzedaży obiektów. Takie warunki mogą być publikowane na stronie danego obiektu opublikowanego w Serwisie, a Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich istotnych informacji dostępnych w Serwisie przed zakupem lub licytowaniem jakiegokolwiek obiektu. Jeśli niniejszy Regulamin kupna i sprzedaży będzie sprzeczny z warunkami Sprzedającego zamieszczonymi w Serwisie warunki Sprzedającego będą miały pierwszeństwo w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 

Zapytania


Serwis obejmuje funkcje umożliwiające kontakt z Artbidy lub Sprzedającym w sprawie obiektów prezentowanych w Serwisie („Zapytanie”). Serwis ani Sprzedający nie są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek Zapytania i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z tytułu braku udzielenia odpowiedzi.

Wycofanie obiektów ze sprzedaży


Serwis i Sprzedający zastrzegają sobie prawo do wycofania ze sprzedaży każdego obiektu w Serwisie w dowolnym momencie i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie wycofanie. 

Płatność


Po zakupie obiektu Kupujący jest zobowiązany opłacić prowizję na rzecz Serwisu w wysokości 10% ceny zakupu obiektu. Prowizja musi zostać wpłacona w ciągu 3 dni roboczych. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, Artbidy daje stroną dostęp do ich danych kontaktowych w celu sfinalizowania transkacji. Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedającym w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia aukcji. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o kosztach dostawy dzieła oraz preferowanej formy płatności w ciągu 3 dni roboczych od pierwszego kontaktu ze strony Kupującego. Po przekazaniu tych informacji Kupujący ma 3 dni robocze na dokonanie płatności za dzieło. Jeśli Artbidy otrzyma informację o nieprzestrzeganiu regulaminu płatności przez któregoś z użytkowników, jego konto może zostać tymczasowo zablokowane. Jeśli któryś z użytkowników będzie starał się sfinalizować transakcję z pominięciem prowizji należnej Artbidy, jego konto zostanie permanentnie zablokowane.

Dostawa 


Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia dzieła w ciągu 5 dni roboczych od daty dokonania płatności przez Kupującego chyba, że strony transkacji ustalą inaczej. Sprzedający jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego sposobu dostawy oraz za ewentualne jej ubezpieczenie. Sprzedający jest zobowiązany przekazać Kupującemu informację o kosztach dostawy dzieła w ciągu 3 dni roboczych od pierwszego kontaktu ze strony Kupującego. Kupujący samodzielnie podejmuje ewentualne negocjacje ze Sprzedającym w sprawie sposobu i kosztów dostawy. Artbidy nie bierze odpowiedzialności za decyzję Sprzedającego w tym zakresie. Jeśli Artbidy otrzyma informację o nieprzestrzeganiu regulaminu dostawy przez któregoś z użytkowników, jego konto może zostać tymczasowo zablokowane.

Zwrot


Kupujący może zwrócić dzieło zakupione za pośrednictwem Artbidy w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Kupujący jest zobowiązany do oddania dzieła w stanie niezmienionym. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania dzieła. Koszty dostawy zwracanego dzieła pokrywa Kupujący. Jeśli Artbidy otrzyma informację o nieprzestrzeganiu regulaminu zwrotu przez któregoś z użytkowników, jego konto może zostać tymczasowo zablokowane.

Odpowiedzialność


Artbidy nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za działania Kupujących i Sprzedających przed, w trakcie ani po zawarciu umowy kupna-sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu. W przypadku jakicholwiek sporów pomiędzy stronami transkacji niniejszy Regulamin kupna i sprzedaży wyłącza Serwis w najszerszym przewidzianym przez prawo zakresie z jakiejkolwiek odpowidzialności związanej z rozstrzynięciem powstałych sporów, a także związanej z rozszczeniami i stratami powstałymi w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy stronami.  

Kontakt


W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszego Regulaminu kupna i sprzedaży należy je kierować nad adres e-mail: contact@artbidy.com.