Regulamin kupna i sprzedaży


Niniejszy regulamin („Regulamin kupna i sprzedaży”) reguluje zasady korzystania z Serwisu pozwalając na zawarcie umów kupna dzieł sztuki za pośrednictwem Artbidy („Serwis”). Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu kupna i sprzedaży, a także Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Każda osoba korzystająca z Serwisu jest zoobowiązana respektować postanowienia Regulaminu kupna i sprzedaży. Artbidy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie kupna i sprzedaży. Dalsze korzystanie z usługi po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie kupna i sprzedaży oznacza ich akceptację.

Informacje ogólne


Artbidy to narzędzie internetowe do kupna oraz sprzedaży dzieł sztuki i innych nieruchomości. Transakcje kupna i sprzedaży wszystkich oferowanych obiektów odbywają się pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, a Artbidy nie jest stroną tych transakcji. Serwis ułatwia sprzedaż oraz kupno dzieł sztuki poprzez dostarczenie narzędzia internetowego jakim jest platforma Artbidy. Platforma pomaga Kupującym i Sprzedającym w komunikacji pomiędzy sobą, płatnościach, dostawie i ewentualnych zwrotach sprzedanych i kupionych obiektów. Artbidy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje publikowanie w Serwisie przez Użytkowników Serwisu.

Odrębne warunki sprzedaży


Sprzedający, którzy korzystają z Serwisu, są odrębnymi firmami od Artbidy i mogą mieć własne dodatkowe warunki dotyczące sprzedaży obiektów. Takie warunki mogą być publikowane na stronie danego obiektu opublikowanego w Serwisie, a Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich istotnych informacji dostępnych w Serwisie przed zakupem lub licytowaniem jakiegokolwiek obiektu. Jeśli niniejszy Regulamin kupna i sprzedaży będzie sprzeczny z warunkami Sprzedającego zamieszczonymi w Serwisie warunki Sprzedającego będą miały pierwszeństwo w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 

Zapytania


Serwis obejmuje funkcje umożliwiające kontakt z Artbidy lub Sprzedającym w sprawie obiektów prezentowanych w Serwisie („Zapytanie”). Serwis ani Sprzedający nie są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek Zapytania i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z tytułu braku udzielenia odpowiedzi.

Wycofanie obiektów ze sprzedaży


Serwis i Sprzedający zastrzegają sobie prawo do wycofania ze sprzedaży każdego obiektu w Serwisie w dowolnym momencie i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie wycofanie. 

Płatność


Po zakupie obiektu Kupujący jest zobowiązany opłacić kwotę składającą się z ceny zakupionego obiektu oraz (dodatkowo) prowizji domu aukcyjnego wynoszącej 18%. Kwota musi zostać wpłacona na rachunek bankowy Artbidy w ciągu 3 dni roboczychod daty zakupu obiektu. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, Artbidy rozpoczyna proces finalizacji transakcji. 

Artbidy czuwa nad procesem płatności, zabezpieczając przy tym zarówno interesy Kupującego, jak i Sprzedającego.Kupujący ma możliwość zwrotu obiektu w ciągu 14 dni, dlatego dom aukcyjny rozlicza się z Sprzedającym dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, że obiekt spełnia jego oczekiwania. Z drugiej zaś strony w przypadku, gdy Kupujący będzie chciał zwrócić obiekt otrzyma on zwrot pieniędzy (pełnej kwoty wraz prowizją) dopiero kiedy obiekt zostanie zwrócony do domu aukcyjnego w stanie niezmienionym. 

Dostawa 


Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia dzieła do domu aukcyjnego w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Artbidy dokonania płatności przez Kupującego. Koszt dostawy do domu aukcyjnego pokrywa Sprzedający. Sprzedający jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego sposobu dostawy oraz za ewentualne jej ubezpieczenie. Artbidy służy pomocą w tym zakresie.

Obiekty można odbierać w siedzibie domu aukcyjnego Artbidy w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 12C/8  w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

Istnieje również możliwość dostawy zakupionych obiektów. Koszt dostawy podlega indywidualnej wycenie.

Zwrot


Kupujący może zwrócić dzieło zakupione za pośrednictwem Artbidy w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Kupujący jest zobowiązany do oddania dzieła w stanie niezmienionym. Koszty dostawy zwracanego dzieła pokrywa Kupujący.

Zwrot pieniędzy zapłaconych za obiekt oraz prowizji następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwrócnego dzieła.

Odpowiedzialność


Artbidy nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za działania Kupujących i Sprzedających przed, w trakcie ani po zawarciu umowy kupna-sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu. W przypadku jakicholwiek sporów pomiędzy stronami transkacji niniejszy Regulamin kupna i sprzedaży wyłącza Serwis w najszerszym przewidzianym przez prawo zakresie z jakiejkolwiek odpowidzialności związanej z rozstrzynięciem powstałych sporów, a także związanej z rozszczeniami i stratami powstałymi w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy stronami.  

Kontakt


W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszego Regulaminu kupna i sprzedaży należy je kierować nad adres e-mail: contact@artbidy.com.