Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy image
Data rozpoczęcia 2019-10-04 11:00:00
Data zakończenia 2020-02-02 19:00:00
Adres Muzeum Sztuki ms2
Miasto Łódź, ul. Ogrodowa 19

Zobacz wszystkie wydarzenia