Krystyna Szwajkowska Photo

Krystyna Szwajkowska ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), kierunek: wychowanie plastyczne. Dyplom z grafiki warsztatowej zrealizowała w 1982 r. pod kierunkiem prof. Ryszarda Osadczego. W 1996 otrzymała stypendium naukowe rządu Belgiii odbyła półroczny staż w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii pogłębiając wiedzę z zakresu litografii w pracowni prof. Ingrid Ledent. Jest doktorem habilitowanym sztuk plastycznych w zakresie grafiki/stopień doktora i doktora habilitowanego otrzymała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu/. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Sztuki. Jest autorką książek: „Litografia- tradycja
i współczesność”, 2007 oraz „Litografowie polscy XXI wieku. Współczesna sztuka litografii w Polsce”, 2014. W latach 1999-2005 była prodziekanem Wydziału Wychowania Artystycznego, a w latach 2005-2008 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Recenzent w przewodach doktorskich, recenzent prac dyplomowych studentów, opiekun plenerów, organizator wystaw dorobku studentów, juror w konkursach plastycznych.

W twórczości zajmuje się litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, rysunkiem
i malarstwem. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Za twórczość otrzymała nagrody i wyróżnienia, m.in.:

1993- I nagroda w dziedzinie grafiki i rysunku na IV Ogólnopolskim Biennale Sztuki „Ecce    Homo” w Katowicach.

2004- I nagroda na VII Biennale Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego „ARS 2004”

2005- otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi

2011- Nagroda Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za całokształt pracy twórczej
i pedagogicznej.

2018- otrzymała Złotą Odznakę Związku Polskich Artystów Plastyków.

Krystyna Szwajkowska brała udział w wielu konkursach i w ponad stu wystawach zbiorowych w Polsce, Belgii, Japonii, Niemczech, Norwegii, Austrii, na Tajwanie. Wielokrotnie przebywała jako „visiting artist” w Centrum Graficznym Fransa Masereel’a w Kasterlee w Belgii.

Prace artystki znajdują się między innymi w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w Centrum Graficznym Fransa Masereel’a w Kasterlee w Belgii, w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, w Muzeum Częstochowskim oraz w zbiorach prywatnych w Polsce
i zagranicą.

Najważniejsze wystawy indywidualne:

1997-    Centrum Graficzne Fransa Masereel’a, Kasterlee, Belgia

-Galeria Gerdan, Lwów, Ukraina

-Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

 2002-    Historia Naturalna-grafika i rysunek, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

 2007 -   Arche- grafika i rysunek, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

 2010 -   Pramateria- grafika i rysunek, Dom Kultury Kadr, Warszawa

-Historia Naturalna-grafika i rysunek, Muzeum Ziemi Polska Akademia Nauk,

Warszawa

-Grafika i rysunek, Galeria II Pietro Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa

-Grafika i rysunek, Galeria Freta, Warszawa

2014-    Dwie natury-dwie przestrzenie, wystawa grafiki i rysunku wspólnie z Elżbietą

        Chodorowską, Galeria Zawarte, Miejski Dom Kultury, Zawiercie

2015- Struktury życia – litografia, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

2016- Struktury Ziemi-litografia, wystawa wspólna z Elżbietą Chodorowską (tkanina artystyczna, malarstwo) Muzeum Ziemi Polska Akademia Nauk, Warszawa

Najważniejsze wystawy zbiorowe:

Międzynarodowy konkurs Mini Print International de Cadaques, Hiszpania- wielokrotny udział.

Praca Roku, Galeria Art. Nova 2, Związek Polskich Artystów Plastyków, Katowice-wielokrotny udział.

2009- I Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki, galeria ZPAP, Lublin 

2011- Art(s) de Częstochowa, wystawa malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii w Biblioteque Municipale w Laon, Francja

2012- V Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,

2012 - Grafika i Edukacja. Polskie uczelnie artystyczne, Pałac Sztuki, Kraków

2013- Przegląd współczesnej litografii polskiej, BWA, Kielce

2014, 2015, 2017- Migracje transgraficzne, BWA Kielce,

Pomysłodawca i trzykrotny komisarz Międzynarodowego Konkursu Artystycznego- Pejzaż Współczesny / konkurs organizowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Częstochowski w latach 2012, 2014, 2016- konkurs odbywa się jako biennale.

Prowadzi prywatną autorską Galerię Sztuki – ARCHE w Olsztynie k. Częstochowy, w której zorganizowała pięć edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.: ”Nasza Jura”.

Galeria Arche czterokrotnie brała udział w Warszawskich Targach Sztuki.


http://www.galeria-arche-art.pl