Płatność


Po wygraniu aukcji Kupujący jest zobowiązany opłacić prowizję aukcyjną w wysokości 10% wylicytowanej kwoty. Prowizja musi zostać wpłacona w ciągu 3 dni roboczych. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, Artbidy daje stroną dostęp do ich danych kontaktowych w celu sfinalizowania transkacji.

Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedającym w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia aukcji. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o kosztach dostawy dzieła oraz preferowanej formy płatności w ciągu 3 dni roboczych od pierwszego kontaktu ze strony Kupującego. Po przekazaniu tych informacji Kupujący ma 3 dni robocze na dokonanie płatności za dzieło i jego dostawę.

Jeśli Artbidy otrzyma informację o nieprzestrzeganiu regulaminu płatności przez któregoś z użytkowników, jego konto może zostać tymczasowo zablokowane.

Jeśli któryś z użytkowników będzie starał się sfinalizować transakcję z pominięciem prowizji należnej Artbidy, jego konto zostanie permanentnie zablokowane.