Dostawa


Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia dzieła w ciągu 5 dni roboczych od daty dokonania płatności przez Kupującego chyba, że strony transkacji ustalą inaczej.

Sprzedający jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego sposobu dostawy oraz za ewentualne jej ubezpieczenie.

Sprzedający jest zobowiązany przekazać Kupującemu informację o kosztach dostawy dzieła w ciągu 3 dni roboczych od pierwszego kontaktu ze strony Kupującego.

Kupujący samodzielnie podejmuje ewentualne negocjacje ze Sprzedającym w sprawie sposobu i kosztów dostawy. Artbidy nie bierze odpowiedzialności za decyzję Sprzedającego w tym zakresie.

Jeśli Artbidy otrzyma informację o nieprzestrzeganiu regulaminu dostawy przez któregoś z użytkowników, jego konto może zostać tymczasowo zablokowane.

Zwrot


Kupujący może zwrócić dzieło zakupione za pośrednictwem Artbidy, jeśli jest niezgodne z opisem lub okazało się nieautentyczne.

Kupujący jest zobowiązany do oddania dzieła w stanie niezmienionym.

Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania dzieła.

Koszty dostawy zwracanego dzieła pokrywa Kupujący.

Jeśli Artbidy otrzyma informację o nieprzestrzeganiu regulaminu zwrotu przez któregoś z użytkowników, jego konto może zostać tymczasowo zablokowane.